Termeni si Conditii

/Termeni
Termeni 2018-04-08T17:52:30+00:00

Termeni si conditii inchirieri auto Petrosani, Hateg, Deva, Tg-jiu

Autoturismul închiriat poate fi folosit doar cu respectarea stricta a legislatiei rutiere si a tuturor modificarilor acesteia, a hotarârilor sau reglementarilor ce modifica sau completeaza legislatia rutiera în vigoare, la data încheierii contractului. Orice încalcare în legatura cu obiectul prezentului contract, a acestor norme, va duce automat la costuri suplimentare ce se vor factura clientului.
Autoturismul închiriat nu poate fi folosit la transportul de personae, bunuri materiale ori pentru tractarea altor autoturisme, contra cost.
Autoturismul închiriat nu poate fi folosit la transporturi de materiale periculoase sau interzise de lege, toate responsabilitatiile pentru aceste activitati revin în exclusivitate clientului.
Autoturismul închiriat va fi folosit doar în limitele tehnice impuse de constructor si nu se va folosi în competitii de viteza sau concursuri auto. În cazul defectiunilor aparute ca urmare a acestor activitati, autoturismului se va întocmi un raport de activitati, autoturismului i se va intocmi un raport tehnic constatator iar clientul va fi raspunzator material pentru acesta, urmand a se întocmi actele legale de plata.
Autoturismul închiriat nu poate fi folosit decat de persoana semnatara a acestui contract sau de o persoana desemnata de acesta, numit utilizator si care va fi specificat in contract. Orice modificare a acestei clauze se va anunta de în data proprietarului si se vor completa documentele ce stau la baza acestui contract. Încalcare a acestei clauze duce de drept la intreruperea contractului de închiriere.
Autoturismul închiriat nu poate fi folosit de catre conducatori începatori!
Este interzis cu desavârsire conducerea autototurismului închiriat de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, drogurilor sau a oricarui substante interzise de lege, pe toata durata desfasurari prezentului contract. Daca în eventualitatea produceri unui eveniment rutier în urma caruia se constata încalcarea acestei prevederi, clientul raspunde material, civil sau penal, în totalitate, de pagubele produse, inclusiv de pierderile cauzate de zilele de stationare, în limita sumei convenite de comun acord, ca fiind tariful practicat/ zi de închiriere.
Pe durata contractului, orice defectiune aparuta va fi remediata doar cu acordul proprietarului sau de catre acesta in service-urile autorizate de catre SC Personal Transerv SRL.
La parasirea autoturismului, în parcarile amenajate, se vor plati taxele aferente dupa care autototurismul va fi incuiat si asigurat, pentru evitarea eventualelor furturi. Nu se vor lasa niciodata acte originale în interiorul masinii în timpul stationarii ei.
Clientul se obliga sa returneze autoturismul închiriat la sfarsitul perioadei de închiriere în starea initiala. Orice modificare a stari initiale prin lovire, distrugere, sau cu plinurile incomplete, va duce la folosirea totala sau partiala a fondului de garantie constituit pe perioada închirierii.
Clientului i se interzice vanzarea, subînchirierea sau lasarea drept gaj a autoturismului închiriat.
Vârsta
Pentru închirierea unui autovehicul este obligatoriu ca soferul sa aiba varsta minima de 21 de ani si/sau sa aiba permis de conducere categoria B, de minimum un an. Proprietarul îsi rezerva dreptul de a refuza închirierea unui autovehicul catre client fara nici o explicatie suplimentara.
Livrarea
Perioada minima de închiriere este de 24 de ore. Orice întârziere peste aceasta perioada se taxeaza cu contravaloarea unei zile intregi de închiriere. Întârzierea care depaseste 8 ore va fi declarata ca rea intentie sau eventual furt ducand la pierderea fondului de garantie sau dupa caz anuntarea organelor de politie, departamentul furturi auto, pentru recuperarea fortata a autoturismului.
Autovehiculul este livrat clientului, în baza prezentului contract, în stare generala buna si functionala, fara vicii ascunse de natura a impiedica deplasarea acestuia. La livrare, proprietarul este dator de a înstiinta pe client asupra eventualelor defectiuni minore, iar acesta îsi rezerva dreptul de a accepta sau nu închirierea. Livrarea autoturismului se face în urma semnarii de catre partile contractante a prezentului contract si a platii garantiei si a taxelor de catre client. Odata cu livrarea autovehiculului, clientului îi sunt incredintate documentele de identificare ale acestuia, in copie xerox.
Clientul raspunde material fata de proprietar pentru orice paguba sau dauna pricinuita prin accident cauzat de incredintarea spre conducere a autovehiculului catre un sofer neautorizat de catre proprietar.
Modalitate de plata / Tarife practicate
Tarifele de închiriere sunt cele prezente în oferta, cu eventuale reduceri în functie de numarul de zile de închiriere. Plata serviciilor, precum si garantia se platesc integral la inceputul perioadei de închiriere.
Pentru garantie se intocmesc acte legale factura si chitanta pe toata suma prevazuta în contract.
Platiile se pot face în euro sau lei cu cash sau cu card de credit / debit Master / Visa.
În tarife sunt incluse asigurarea asigurare obligatorie, full CASCO, ROVINETA
În tarife nu sunt incluse combustibillul si solutiile de spalat parbrizul, amenzi de circulatie si de parcare, asigurare persoane si bagaje.
În tarife nu sunt incluse combustibilul, biletele de parcare si amenzi de circulatie.
Asigurarea
Autovehiculele folosite au asigurari CASCO valabile pe teritoriul Romaniei.
În cazul deplasarilor în strainatate, clientul se obliga sa plateasca asigurarile suplimentare de furt si accidente în afara tarii, precum si imputernicirea notariala.
Asigurarile acopera toate daunele provocate de accidente tamponari sau alte incidente minore ce sunt provocate de alta persoana decat clientul sau imputernicitul acestuia cu conditia intocmirii formatiunilor legale, proces verbal constatator, dovada de reparatie, anexa 2, eliberata de politia rutiera pe raza localitati unde s-a produs incidentul.
Asigurarile nu acopera daunele provocate de erori de pilotaj, zgârieturi, capace de roti sparte, pene de cauciuc etc.
Asigurarile nu acopera defectiunile produse la motor sau subansamblele acestuia care sunt cauzate din vina clientului datorate unei utilizari necorespunzatoare si care vor certificate de catre un atelier auto specializat.
Asigurarea nu acopera daunele provocate din incidente produse de catre client ca urmare a consumului de alcool, droguri sau a altor substante interzise de lege. În aceste cazuri clientul va suporta toate cheltuieliele de reparatie inclusiv zilele de stationare în service, raspunzând totodat în mod exclusiv de faptele sale.
Asigurarea nu despagubeste furtul autoturismului în cazurile în care acesta este lasat cu cheile în contact, descuiat si nesupravegheat. Pentru despagubirea furtului este obligatoriu a se prezenta cheia cu care a fost predata masina catre client.
Pe durata prezentului contract clientul este raspunzator de toate daunele produse unor terti, în cazul în care acestia au pretenti suplimentare, sau în cazul în care valoare pagubelor depaseste suma sigurata.
Asigurarea nu acopera eventualele amenzi de circulatie pe timpul desfasurari contractului de închiriere, ele fiind suportate de catre client. În eventualitatea în care amenda soseste prin posta la o durata ulterioara, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi returant politiei pe raza localitati unde sa produs contraventia, însotit de actele celui care a semnat contractul de închiriere sau a utilizatorului desemnat de acesta.
Documentele necesare pentru închirierea unei masini
Cartea de identitate în original si o copie;
Permis de conducere în original si o copie;
Documentele trebuie sa apartina persoanei care închiriaza si semneaza contractul de închiriere.
Garantia
Se plateste o garantie în functie de tipul autoturismului, minim 100 euro.
Garantia se restituie la predarea masinii in aceeasi moneda în care a fost depusa în conditile în care masina se afla în aceasi stare tehnica si estetica în care a fost preluata.

Termeni si conditii inchirieri auto Petrosani, Hateg, Deva, Tg-jiu

Remorca inchiriata va fi utilizata pt. transport marfa in limita sarcinii utile prevazute in talon, pe teritoriul Romaniei sau in strainatate. Remorca se inchiriaza doar pe baza unui contract de inchiriere, chiriasul prezentand urmatoarele documente:carte identitate sau pasaport, carnet de conducere, certificat de inmatriculare masina tractoare atasate in copie prezentului contract. Remorca se preda in stare buna de functionare, verificata de chirias in momentul prluarii remorcii. Orice nergula referitoare la starea remorcii se va consemna de catre chirias in momentul preluarii la rubrica stare remorca. Chiria este de …… lei/24 h. Se depune de chirias o garantie de …. Lei, care se returneaza in momentul revenirii remorcii cu actele si accesoriile aferente, in stare buna de functionare.

3. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

– sa predea remorca in urma intocmirii prezentului contract pt ambele parti;
– sa puna remorca la dispozitia chiriasului in buna stare si cu documentele necesare;
– sa achite facturile emise pe numele proprietarului pt defectiunile aparute pe perioada inchirierii, numai din vina acestuia ( proprietarului ), existente la momentul inchirierii bunului si nesesizate de nici una din parti;
– sa emita factura pe perioada de intarziere a chiriasului la predare remorcii;
Proprietarul va fi exonerat de raspundere si nu va fi obligat sa suporte cheltuielile de reparatie sau sa deconteze-achite amenzile in urmatoarele situatii:
– defectiunea a aparut din culpa chiriasului (supraancarcare sau utilizare necorespunzatoare);
– amenzile primite de chirias in situatiile in care a inchiriat si utilizat o remorca, care potrivit legii nu avea voie sa o utilizeze;
– amenzile pentru depasire limitei de viteza maxime admise;
– amenzile primite pentru parcari ilegale;
– utilizarea remorcii in scopuri ilicite, adica al transportului de bunuri furate.

4. OBLIGATIILE CHIRIASULUI

– sa foloseasca remorca cu prudenta si diligenta potrivit destinatiei sale;
– sa nu inchirieze sau instraineze bunul altei persoane;
– sa evite distrugerea , degradarea sau deteriorarea remorcii si accesorilor acesteia;
– sa suporte costurile de reparatie la daunele provocate de el prin utilizarea necorespunzatoare a remorcii;
– in caz de accident sau furt sa anunte proprietarul si politia in cel mai scurt timp posibil, dar in maxim 24 de ore, sis a efectueze toate formalitatile cerute de politie, inclusive sa aduca dovada pentru reparatie. Vinovatul accidentului va suporta contravaloarea reparatiilor;
– sa achite contravaloarea bunului impreuna cu accesorile predate in caz de furt sau pierdere;
– sa achite contravaloarea documentelor furate sau pierdute;
– sa restituie proprietarului remorca inchiriata in locul in care a fost predata si la termenul stabilit pentru incetarea contractului cu toate accesoriile si documentele aferente;
– sa restituie remorca inchiriata in aceeasi stare in care aceasta se gasea in momentul preluarii de la proprietar;
– sa anunte proprietarul in caz de intarziere pentru luarea masurilor de prelungire a contractului de inchiriere.

5. PRELUNGIREA CONTRACTULUI

Orice prelungire a prezentului contract se face sub forma scrisa prin act additional semnat de ambele parti. Cand chiriasul se afla in afara localitatii sau a tarii, acesta va solicita o prelungire a duratei contractului, semnata datata trimisa prin fax sau mail proprietarului. Prezentul contract inceteaza la momentul expirarii perioadei inchiriate sau la data prevazuta in actul additional de prelungire. Nerespectarea obligatiilor de catre chirias duce la rezilierea contractului.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In situatia in care chiriasul nu inapoiaza remorca la termenul prevazut in prezentul contract, va avea la dispozitie o perioada de gratie de 7 zile calendaristice timp in care plata chiriei se face conform valorii stabilite in contract, in functie de numarul de zile depasite. Plata chiriei pentru prelungire se va efectua in maxim 7 zile. In cazul in care remorca nu este inapoiata la sediul societatii dupa expirarea periodei de gratie bunul se considera furat si atrage raspunderea penala a chiriasului conform legislatiei in vigoare. In cazul avarierii, distrugerii sau nereturnariiremorcii din culpa chiriasului constatata de institutiile abilitate, acesta va suporta cheltuielile de reparatii. Daca chiriasul modifica bunul sau ii schimba destinatia sau daca il intrebuinteaza altfel incat il prejudiciaza pe proprietar, acesta din urma poate cere daune interese si dupa caz , rezilierea contractului.

7. DISPOZITII FINALE

Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul intervenit intre parti va fi de competenta instantei de la sediul proprietarului. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau.